Wenda Oy

IceStop -produkterna tillverkas och levereras av Wenda Oy. Utöver frostskyddselement har företaget specialiserat sig på konstruktion och tillverkning av kompositprodukter för fartygs-, tåg- och bussindustrin.

Läs mer på www.wenda.fi.